MESAČNÝ  PLÁN – Február 2018

Št

1.

Predstavenie DAB:  HOAX  edukatívna hra – vstupné 3 / 11:00 telocvičňa ZŠ Krčméryho , zúčastnia sa žiaci 1.-4.roč. konzervatória všetkých odborov, zodp. triedni pedagógovia

Skrátené vyučovanie do 13:00

Pi

2.

Polročné prázdniny

So

3.

 

Ne

4.

 

Po

5.

 

Ut

6.

 

St

7.

SZUŠ - Zájazd na predstavenie Bratislava „ Figaro sem, Figaro tam“ interaktívne predstavenie opery pre deti

11:00 SND historická budova/ odchod 8:30 Krčméryho, zodp. Vašinová

Porada Umeleckej rady / 13:00

Št

8.

Prešovské dni klasickej gitary 8. - 9. 2. medzinárodný gitarový festival / zúčastní sa D. Halaj I.roč. zodp. Sivák

Pi

9.

 

So

10.

 

Ne

11.

CVČ Domino - účinkovanie na karnevale pre deti mesta Nitra / 15: 30,  2. ročník HDU, zodp. Hlavatý

Po

12.

 

Ut

13.

 

St

14.

Komisionálne skúšky neklasifikovaných žiakov za I. polrok v náhradnom termíne :

Podľa zverejneného rozpisu od 14.2 do 27.3.2018, zodp. Umelecká rada, Gubišová

V. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála

Št

15.

Medzinárodný tanečný koncert – Pocta D. Nebylovi / 18:00 Divadlo J. Palárika Trnava

s umeleckým programom sa zúčastnia žiaci : Hnátová Bianka, Valachyová Radka, Foriš Oliver, Gloneková Alexandra, Hudáková Viktória, Hudranová Nikola, Moravíková Daniela,

Titurusová Alexandra, zodp. Ivan, Mimakiová, Chovanec

Pi

16.

 

So

17.

 

Ne

18.

 

Po

19.

 

Ut.

20.

 

St.

21.

Zájazd na predstavenie Nová scéna Bratislava : Punk Rock  10:30 / účasť podľa záujmu, zodp. Gubišová

Št.

22.

Školenie pedagógov k maturitám – 9:30, zodp. Gubišová

VIII. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

23.

 

So

24.

 

Ne

25.

 

Po

26.

 

Ut.

27.

 

St.

28.