MESAČNÝ  PLÁN – Február 2017

St

1.

Zájazd na generálku predstavenia – opereta Veselá vdova / 12:30 Nová scéna, zúčastnia sa žiaci a pedagógovia školy/ odchod 10:30 Krčméryho 2

Št

2.

Vydávanie polročných vysvedčení -  triednické hodiny / 11:30, zodp. triedni pedagógovia

Vyučovanie do 13:00

Pi

3.

Polročné prázdniny

So

4.

 

Ne

5.

 

Po

6.

 

Ut

7.

 

St.

8.

Porada Umeleckej rady / 13:00

Št

9.

IX. Interný koncert SK / 13:30 H1, zodp. Sláviková

Medzinárodný tanečný koncert – Pocta D. Nebylovi / 18:00 Divadlo J. Palárika Trnava, zúčastnia sa žiaci 3.- 4. roč., zodp. Mimakiová, Ivan

ST

10.

 

So

11.

 

Ne

12.

 

Po

13.

NÁDEJ BALETU –  medzinárodná tanečná súťaž L. Mikuláš 13.-16.2.2017 / A. Titurusová, 4.A, ped. Macháčová

Komisionálne skúšky neklasifikovaných žiakov za I. polrok v náhradnom termíne :

Podľa zverejneného rozpisu od 13.2 do 30.3.2017, zodp. Umelecká rada, Gubišová

Ut

14.

 

ST

15.

CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIÍ SR 15.-17. február 2017 B. Bystrica – KOMORNÁ HRA

Tomáš Bachan III.A tuba / Zuzana Šabíková IV.A klavír, ped. A. Smolinský, A. Sláviková

Št

16.

SZUŠ Interný koncert / 17:00 H18, zodp. šišková

Pi

17.

Koncert Tomáša Michaličku - žiak SZUŠ /19:00 Trafačka, ped. Nagyová

So

18.

 

Ne

19.

 

Po

20.

Jarné prázdniny

Ut

21.

Jarné prázdniny

St

22.

Jarné prázdniny

Št

23.

Jarné prázdniny

Pi

24.

Jarné prázdniny

So

25.

 

Ne

26.

 

Po

27.

 

Ut

28.