MESAČNÝ  PLÁN – Február 2016

Po

1.

Polročné prázdniny

Ut

2.

Interstudy – ponuka štúdia v zahraničí / 10:00 H1, zúčastnia sa žiaci 3.-6.ročníka, zodp. Gubišová

St

3.

 

Št

4.

 

Pi

5.

 

So

6.

 

Ne

7.

 

Po

8.

Porada UR / 13:00

Predstavenie pre verejnosť :   Tanečno-pohybový večer žiakov herectva / 18:00 Štúdio 4D, zodp. Krausová, Hlavatý

Ut

9.

 

St.

10.

 

Št

11.

Medzinárodný tanečný koncert – Pocta D. Nebylovi / 18:00 Divadlo J. Palárika Trnava, zúčastnia sa žiaci 4. A roč., zodp. Macháčová, Šimuneková

ST

12.

Vystúpenie dychového orchestra SZUŠ na posádkovom plese/ 19:00 PKO Nitra, zodp. Štourač

Vystúpenie jazzového orchestra SZUŠ a Swingless Jazz Ensamble / 20:00 Tlačáreň klub Nitra, zodp. Štourač

So

13.

 

Ne

14.

 

Po

15.

Predstavenie pre verejnosť : Sofokles – Elektra / 18:00 Štúdio 4D, účinkujú žiaci 3.B ročníka, zodp. Musil

Ut

16.

Interný koncert improvizovaného tanca / 18:00  Štúdio, študenti tanečného odboru 2. a 3. ročníka                                         

zodp. Mimakiová

ST

17.

SZUŠ Interný koncert / 17:00 H18, zodp. István

Št

18.

Celoštátna súťaž študentov konzervatórií – školské kolo / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

19.

Zájazd do Prahy 19.-21.2. / zodp. Sláviková

So

20.

 

Ne

21.

 

Po

22.

Jarné prázdniny

Ut

23.

Jarné prázdniny

St

24.

Jarné prázdniny

Št

25.

Jarné prázdniny

Pi

26.

Jarné prázdniny

So

27.

 

Ne

28.

 

Po

29.