MESAČNÝ  PLÁN – Január 2019

Ut

1.

Vianočné prázdniny

St

2.

Vianočné prázdniny

Št

3.

Vianočné prázdniny

Pi

4.

Vianočné prázdniny

So

5.

 

Ne

6.

 

Po

7.

Vianočné prázdniny

Ut

8.

Komisionálne skúšky:

HDU - HET, JAR III.B / 18:00 Š1  skúšobná komisia: Matuščin, Fratrič, Oszlík

St

9.

 

Št

10.

Vernisáž Bratislava/ s umeleckým programom sa zúčastnia žiačky SZUŠ, ped. Nagyová

Pi

11.

 

So

12.

 

Ne

13.

 

Po

14.

Porada Umeleckej rady 12:30

Ut

15.

 

St

16.

 

Št

17.

Komisionálne skúšky:

HUDBA – Hra na kontrabase / 10:00 H18  skúšobná komisia: Prievozník, Madari, Mikláš

HDU - HET, JAR I.B / 13:30 Š1 skúšobná komisia: Matuščin, Fratrič, Oszlík

VI. Interný koncert HDU – spev / 10:00 koncertná sála školy, zodp. I. Štrbák Pandiová

VI. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála, zodp. Sláviková

Pi

18.

 

So

19.

 

Ne

20.

 

Po

21.

Komisionálne skúšky:

HDU – UPR IV.B / 11:00 Š1  skúšobná komisia: Beňušíková, Fratrič, Matuščin

TAN III.B / 14:00 Š2  skúšobná komisia: Hlavatý, Fratrič, Krausová Z.

JPO III.B / 14:30 Š1 skúšobná komisia: Hlavatý, Fratrič, Krausová Z.

TAN IV.B / 15:00 Š2 skúšobná komisia: Hlavatý, Fratrič, Krausová Z.

HUDBA – Hra na organe, Hra na klavíri /od  11:00 H1 skúšobná komisia: Štrbák, Plšeková, Pacovský, Pažitná

Ut

22.

Komisionálne skúšky:

HUDBA – Hra na bicích nástrojoch / 8:00 P skúšobná komisia: Gergely, Smolinský, Kristiník

Hra na dychových nástrojoch/ 9:30 H18  skúšobná komisia: Smolinský, Kristiník, Kolářová

Hra na akordeóne / 10:30 H18  skúšobná komisia: Poláčeková, Smolinský, Sláviková

HDU -  SPN – rôzne ročníky / od 10:00 H1 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

TAN I.B / 15:00 VBS  skúšobná komisia: Dragonidesová, Strihová, Madariová

HET, JAR II.B / 17:30 Š1  skúšobná komisia: Matuščin, Fratrič, Oszlík

SPEV – POV / 17:00 Š2 skúšobná komisia: Dragonidesová, Strihová, Šufliarsky

St

23.

Komisionálne skúšky:

HDU – PAN IV.- III. B /od 9:30 Š1 skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Hlavatý

HET VI.B / 13:00 Š1 skúšobná komisia: Musil, Fratrič, Matuščin

HUDBA – Hra na gitare / 9:00 H18  skúšobná komisia: Sivák, Madari, Mikláš

Hra na husliach, viole / 10:00 H18 skúšobná komisia: Madari, Mikláš, Mikuláš

Hra na akordeóne / 10:00 H6  skúšobná komisia: Chovanec, Pacovský, Sláviková

Skladba / 11:00 H1  skúšobná komisia: Vlasák, Mikláš, Sláviková

Št

24.

Komisionálne skúšky:

TANEC –  ĽTA I. - VI. roč. / od 8:00 VBS  skúšobná komisia: Krausová A., Ondejka, Skybová

HDU – SPN  rôzne ročníky / od 10:00 H1 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

HET IV.B / 13:30, 14:15 Š1skúšobná komisia: Fratrič, Musil,  Matuščin

HET V.B / 16:00 Š1 skúšobná komisia: Oszlík, Fratrič, Matuščin

SPEV – SPO / 11:30 H18 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

VII. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála, zodp. Sláviková

IV. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

25.

Komisionálne skúšky:

Všetky odbory – hra na klavíri HKP/ od 9:00 H18  skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

HDU -  JPO I. – II. B / od 9:30 Š1 skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Matuščin

HET IV.B / / 13:30, 14:15 Š1  skúšobná komisia: Fratrič, Musil,  Matuščin

So

26.

 

Ne

27.

 

Po

28.

Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 11:00 H21, zodp. Gubišová

Ut

29.

Workshop Charleston 20´s a 40´s – lektor J. Kubriczký/ od 10:00 sa zúčastnia všetci žiaci odboru Tanec,

od 13:30 sa zúčastnia žiaci odboru HDU podľa záujmu, zodp. Dragonidesová

SZUŠ Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 11:00 H21, zodp. Sláviková

St

30.

 

Št

31.