MESAČNÝ  PLÁN – Január 2018

Po

1.

Vianočné prázdniny

Ut

2.

Vianočné prázdniny

St

3.

Vianočné prázdniny

Št

4.

Vianočné prázdniny

Pi

5.

Vianočné prázdniny

So

6.

 

Ne

7.

 

Po

8.

Porada Umeleckej rady / 13:00

Ut

9.

 

St

10.

Vystúpenie pre NSK / 10:00 Spojená škola, účinkujú žiaci odboru Hudba a HDU, zodp. Pacovský, Maľová, Krausová

Št

11.

IV. Interný koncert HDU – spev / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Maľová

Pi

12.

 

So

13.

 

Ne

14.

 

Po

15.

Komisionálne skúšky:

HDU TAN- KTA I.B / 17:30 P, skúšobná komisia: Krausová, Madariová, Dragonidesová

Ut

16.

Komisionálne skúšky:

HDU SPN, ANS, ŠAN – rôzne ročníky / 10:00 H1,skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

St

17.

Komisionálne skúšky:

Tanec  ĽTA, KTA  I.A / od 8:30 P, skúšobná komisia: Macháčová, Dragonidesová, Ivan

HDU SPN, ANS, ŠAN – rôzne ročníky / 10:00 H1,skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

Tanec MTA  III. A / 13:30 Š2, skúšobná komisia: Mimakiová, Dragonidesová, Ivan

Št

18.

Komisionálne skúšky:

Tanec  CHTA II.- III.A / 8:30 VBS, skúšobná komisia: Borko, Ivan, Dragonidesová

HDU SPN, ANS, ŠAN – rôzne ročníky / 10:00 H1, skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

SPEV POV- rôzne ročníky / 17:00 VBS, skúšobná komisia: Dragonidesová, Janiga,Šufliarsky

Predstavenie DAB : Ľudia, miesta a veci – generálka /10:00 voľný vstup pre žiakov konzervatória, zodp. triedni ped.

VI. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

19.

Komisionálne skúšky:

Tanec  ĽTA III.A / 9:00 VBS, skúšobná komisia: Ivan, Macháčová, Skybová

HUDBA skladba, dirigovanie / 11:00 H18  skúšobná komisia: Sloboda, Vlasák, Štrbák

So

20.

 

Ne

21.

 

Po

22.

Komisionálne skúšky:

HDU JAR,  HET I.B / od 8:30 Š1,  skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Frátrič

Tanec  ĽTA II.A / 10:00 VBS, skúšobná komisia: Ivan, Krausová, Skybová

HUDBA sláčikové a strunové nástroje / 10:00 H18 skúšobná komisia: Madari, Prievozník, Mikláš, Madariová, Sivák

HDU JAR,  HET II.B / od 13:00 Š1,  skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Frátrič

UPR II. – IV. B /od 16:00 Š1, skúšobná komisia: Pajtinková, Matuščin, Frátrič       

Ut.

23.

Komisionálne skúšky:

HUDBA bicie nástroje / 8:30 P skúšobná komisia: Gergely, Smolinský, Poláčeková

HUDBA akordeón / 10:00 P skúšobná komisia: Poláčeková, Gergely, Smolinský

V. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála

St.

24.

Komisionálne skúšky:

HDU PAN III.-IV.B / od 9:00 Š1, skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Frátrič

HUDBA klavír / 10:00 H6, skúšobná komisia: Pacovský, Sláviková, Gončarová

 

Št.

25.

Komisionálne skúšky:

HDU HET V.B / 9:00 Š1, skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Frátrič

HUDBA dychové nástroje / 9:00 H1  skúšobná komisia: Smolinský, Obola, Kolářová, Kristiník

SPEV SPO rôzne ročníky / 11:00 H18 skúšobná komisia: Janiga, Kropáčková, Vašinová, Šufliarsky

HDU HET IV.B / 15:00 Š1,  skúšobná komisia: Oszlík, Matuščin, Frátrič

HDU HET VI.B / 16:00 Š1,  skúšobná komisia: Oravec, Frátrič, Oszlík 

VII. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

26.

Komisionálne skúšky:

Všetky odbory HKP I.- VI. roč. / od 9:00 H18, skúšobná komisia: vyuč. pedagógovia

HUDBA organ / 11:00 H1 skúšobná komisia: Štrbák, Sláviková, Pacovský

HDU HET V.B / 12:00 Š1, skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Frátrič

So

27.

 

Ne

28.

 

Po

29.

Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 10:00 H21, zodp. Gubišová

Ut.

30.

SZUŠ Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 10:00 H21, zodp. Sláviková

St.

31.

Odovzdávanie polročných vysvedčení /  triednické hodiny v  kmeňových učebniach, zod. triedni pedagógovia

Št.

1

Predstavenie DAB pre školy:  HOAX edukatívna hra / 10:00 VBS, zúčastnia sa žiaci konzervatória, zodp. triedni ped.

Pi

2

Polročné prázdniny