MESAČNÝ  PLÁN – Január 2017

Ne

1.

 

Po

2.

Vianočné prázdniny

Ut

3.

Vianočné prázdniny

St

4.

Vianočné prázdniny

Št

5.

Vianočné prázdniny

Pi

6.

Vianočné prázdniny

So

7.

 

Ne

8.

 

Po

9.

 

Ut

10.

 

St.

11.

 

Št

12.

 

ST

13.

 

So

14.

 

Ne

15.

 

Po

16.

V. Interný koncert HDU – spev / 11:00 H1, zodp. Nagyová

Porada Umeleckej rady/ 13:00

Ut

17.

Komisionálne skúšky:

9:00 Š1 -  JPO III.B / skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Oszlík

9:00 P – Hra na bicích nástrojoch / skúšobná komisia: Gergely, Smolinský, Poláčeková

10:00 H1 – SPN,ANS,ŠAN / skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

10:30 P – Hra na akordeóne /  skúšobná komisia: Poláčeková, Gergely, Smolinský

17:00 VBS – POV spev /  skúšobná komisia: Dragonidesová, Madariová, Janiga

ST

18.

VI. Interný koncert HDU – spev / 11:00 H1, zodp. Nagyová

Komisionálne skúšky:

8:00 Š2 – MTA II.A / skúšobná komisia: Mimakiová, Nezvalová, Skybová

9:00 Š2 – MTA III.A / skúšobná komisia: Mimakiová, Nezvalová, Skybová

10:00 Š2 – CHTA II.-III.A / skúšobná komisia: Mimakiová, Nezvalová, Skybová

10:00 H6 – Hra na klavíri / skúšobná komisia: Pacovský, Sláviková, Gončarová

14:00 H12 – Dirigovanie / skúšobná komisia: Sloboda, Štrbák, Sláviková

od 14:00 Š1 – HET, JAR, UPR, PAN  II.- VI.B /  skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

Št

19.

Komisionálne skúšky:

9:00 H18 – Hra na dychových nástrojoch / skúšobná komisia: Smolinský, Obola, Kolářová, Kristiník

10:00 H1 – SPN,ANS,ŠAN / skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

11:00 H18 – Spev / skúšobná komisia: Melichaříková, Janiga, Sláviková

od 15:00 Š2 – TAN – MTA, ĽTA II.- III. B / skúšobná komisia: Krausová, Ivan, Madariová

VI. Interný koncert SK / 14:00 H1, zodp. Sláviková

Pi

20.

Komisionálne skúšky:

od 9:00 H18 – HKP – obligátny klavír, všetky odbory / skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

9:00 Š1 – JPO I.B / skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Matuščin

10:00 Š2 – TAN –ĽTA  IV.B / skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Krausová

11:30 VBS  – TSP II. – III. A/  skúšobná komisia:  Macháčová, Mimakiová, Madariová

13:30 VBS – MTA I.A /skúšobná komisia:  Krausová, Mimakiová, Dragonidesová

VII. Interný koncert SK  - akordeónový / 17:00 H1, zodp. Sláviková

So

21.

 

Ne

22.

 

Po

23.

Komisionálne skúšky:

9:00 Š1 – HET, JAR I.B / skúšobná komisia: Matuščin, Frátrič,  Musil,

10:00 H18 – Hra na gitare, hra na kontrabase /  skúšobná komisia: Sivák, Prievozník, Madari

10:00 H1 – SPN,ANS,ŠAN / skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

13:00 Š1 – HET V. – VI.B / skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Oravec

14:00 H18 – Hra na husliach, violončele /  skúšobná komisia: Madari, Mikláš, Madariová, Prievozník

16:45 Š1 – JPO  II.B / skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Oravec 

Ut

24.

SZUŠ Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 10:30 H21, zodp. Sláviková

VI. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Šišková

St

25.

Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 10:00 H21, zodp. Gubišová

Št

26.

VII. Interný koncert SK / 13:30 H1, zodp. Sláviková

Pi

27.

 

So

28.

 

Ne

29.

 

Po

30.

 

Ut

31.

Polročné vysvedčenie

St

1.

 

Št

2.

 

Pi

3.

Polročné prázdniny