MESAČNÝ  PLÁN – Január 2015

Št

1.

Vianočné prázdniny

Pi

2.

Vianočné prázdniny

So

3.

 

Ne

4.

 

Po

5.

Vianočné prázdniny

Ut

6.

Vianočné prázdniny

St

7.

Vianočné prázdniny

Št

8.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

Pi

9.

 

So

10.

 

Ne

11.

 

Po

12.

Porada UR 13:00

Ut

13.

IV. Interný koncert odboru HDU - spev / 17:00 – zodp. Nagyová

St.

14.

Komisionálne skúšky:

12.30 H1 – SPN I.- VI.B / skúšobná komisia: všetci vyučujúci SPN / HDU

Št

15.

Komisionálne skúšky:

11:00 Š1 – UPR II.-IV.B / skúšobná komisia: Pajtinková, Musil, Matuščin

V. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála, zodp. Pacovský

Pi

16.

 

So

17.

 

Ne

18.

 

Po

19.

Komisionálne skúšky:

9:00 H1 – Hra na sláčikových nástrojoch / skúšobná komisia: Madari, Prievozník, Sláviková

10:00 Š1 – PAN IV.B /  skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Oszlík

Súťaž žiakov konzervatórií SR v hre na viole a kontrabase - školské kolo / 9:30 H1, zodp. Sláviková

Ut

20.

Komisionálne skúšky:

8:30 H1 – Hra na dychových nástrojoch / skúšobná komisia: Smolinský, Kolářová, Obola, Kristiník

9:45 VBS – TAN V.B / skúšobná komisia: Mimakiová, Šimuneková, Madariová

10:00 H1 – Hra na gitare / skúšobná komisia: Ralík, Madari, Sláviková

11:00 H1 – SPN I.- VI.B / skúšobná komisia:  všetci vyučujúci SPN / HDU

11:00 P – Hra na bicích nástrojoch // skúšobná komisia: Gergely, Sláviková, Obola

11:30 P – MTA V.A // skúšobná komisia: Mimakiová, Šimuneková, Madariová

15:00 Š1 – HET III.B / skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Oszlík

St

21.

Komisionálne skúšky:

9:00 Š1 – PAN III.B // skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Oszlík

13:30 Š1 – HET, JAR I.B // skúšobná komisia: Oszlík, Matuščin, Musil

od 14:00 VBS – TSP II.- IV. A. / skúšobná komisia: Plíhalová, Skybová, Macháčová

15:00 Š2 – TAN VI.B /  skúšobná komisia: Vlniešková, Stašková, Madariová

17:30 P – POV I.-V. A Spev / skúšobná komisia: Vlniešková, Stašková, Madariová

Št

22.

Komisionálne skúšky:

8:00 Š2 – MTA I.A / skúšobná komisia: Stašková, Mimakiová, Madariová

9:45 Š2 – MTA III.A / skúšobná komisia: Stašková, Mimakiová, Madariová

10:00 H1 – Hra na klavíri / skúšobná komisia: Pacovský, Dolgoruká, Sláviková

11:00 Š1 – HET, JAR  II.B / skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Oszlík, Oravec, Pajtinková

11:30 H1 – ZBS I.- VI. / skúšobná komisia: Plšeková, Štrbák, Sláviková

11.30 P – TAN IV.B / skúšobná komisia: Stašková, Mimakiová, Madariová

13:30 VBS – ĽTA V.A / skúšobná komisia: Šimuneková, Skybová, Macháčová

13:30 Š1 – HET VI.B / skúšobná komisia:  Musil , Matuščin, Oszlík, Oravec, Pajtinková

13:30 H1 – SPO I.-V.A Spev / skúšobná komisia: Malichaříková, Záhumenská, Sláviková

15:00 Š1 – HET V.B / skúšobná komisia:  Oravec, Musil, Matuščin

Pi

23.

Mestský reprezentačný ples PKO Nitra /uvítanie hostí vo foyer PKO

– žiaci HDU, Tanec – zodp. Madariová

So

24.

 

Ne

25.

 

Po

26.

Komisionálne skúšky:

8:30 P – TAN II.B // skúšobná komisia: Mimakiová, Musil, Madariová

8:30 H18 – HKP ( povinný klavír)/ skúšobná komisia: všetci vyučujúci HKP

Ut

27.

SK - Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok šk. roka 2014/ 2015 – 13:00 H21,  zodp. Gubišová a triedni ped.

IV. Interný koncert SZUŠ/ 17:00 koncertná sála, zodp. Spišáková

St

28.

SZUŠ - Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok šk. roka 2014/ 2015 – 12: 30 H1, zodp. Sláviková

Št

29.

Novoročný koncert  SK / 17:00 Nitrianska galéria, zodp. Pacovský

Pi

30.

Polročné vysvedčenie  / zodp. triedni pedagógovia

So

31.