MESAČNÝ  PLÁN – Január 2014

St

1.

Vianočné prázdniny

Št

2.

Vianočné prázdniny

Pi

3.

Vianočné prázdniny

So

4.

 

Ne

5.

 

Po

6.

Vianočné prázdniny

Ut

7.

Vianočné prázdniny

St

8.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

Št

9.

IV. Interný koncert SK /13:15  koncertná sála školy – zodp. Pacovský

Pi

10.

 

So

11.

 

Ne

12.

 

Po

13.

Komisionálne skúšky – skúšobná komisia podľa rozpisu

9:00  H18  HUDBA, SPEV, HDU, TANEC – všetky roč. HKP - povinný klavír

Ut

14.

Komisionálne skúšky -  skúšobná komisia podľa rozpisu

10:00 H1  HDU – SPN, mimoriadny termín

St

15.

Porada Umeleckej rady 12:30

Št

16.

Školské kolo súťaže konzervatórií SR/ 9:00  koncertná sála školy– zodp. Sláviková

V. Interný koncert SK /13:15  koncertná sála školy – zodp. Pacovský

Komisionálne skúšky -  skúšobná komisia podľa rozpisu

14:00 P  HDU - 1.B TAN

Pi

17.

Komisionálne skúšky -  skúšobné komisie podľa rozpisu

9:00 P  HDU - 2.B TAN / 13:00 VBS HDU - 5.- 6.roč. TAN

So

18.

 

Ne

19.

 

Po

20.

Komisionálne skúšky -  skúšobné komisie podľa rozpisu

11:00  H6  SPEV  -  všetky roč. Spev

13:15 Š1 HDU - 4.B HET/ 16:45 Š1 HDU-  3.B HET

Ut

21.

Komisionálne skúšky -  skúšobné komisie podľa rozpisu

8:30 P HUDBA – všetky roč. Hra na bicích nástrojoch,  /9:45 P SPEV-  všetky roč. POV  

13:00 H1  HDU- 1.- 3.roč. SPN, ANS /13:00 Š1 HDU 4.B UPR /16:30 VBS Tanec-  2,3.roč. CHTA

St

22.

I. Interné prehrávky odboru TANEC/ 11:30 VBS – zúčastnia sa všetci žiaci a pedagógovia  odboru Tanec

Komisionálne skúšky -  skúšobné komisie podľa rozpisu

8:00 Š1 HDU – 2.B UPR /9:30 Š1 HDU-  2.B JPO / 10:00 P HDU - 3.B PAN

9:00 H1 HUDBA – všetky roč. Hra na strunových a sláčikových nástrojoch  / 11:00 P HDU - 4.B PAN

11:00  VBS TANEC  2.- 4.roč. TAP / 13:00 H1  HDU- 4.- 6.roč. SPN, ANS, ŠAN

14:00  Š1 HDU - 2.B HET, JAR /14:30 Š2 Tanec - 3.A MTA/ 16:00 Š1 HDU - 3.B  UPR

Št

23.

Komisionálne skúšky -  skúšobné komisie podľa rozpisu

8:30 P HUDBA – všetky roč. Hra na dychových nástrojoch/ 9:00 VBS HDU - 3.B TAN

11:30 VBS Tanec  -1, 3,6.roč. ĽTA/12:00 Š1 HDU- 1.B HET, JAR

14:00 Š1 HDU - 5.-6.roč HET / 15:30 Š1 HDU – 5.-6.roč. MOD

Pi

24.

Komisionálne skúšky -  skúšobné komisie podľa rozpisu

 8:00 VBS Tanec - 6. roč. KTA/10:00 VBS HDU - 3.B JPO

10:00  H6 Hudba -  všetky roč. Hra na klavíri  / 10:45 VBS  Tanec - 1.A MTA

12:15 VBS Tanec -   6. roč. MTA/ 13:15 VBS Tanec - 2.A  MTA

So

25.

 

Ne

26.

Klavírny polorecitál Zuzany Šabíkovej / 10:30 Mirbachov palác Bratislava – ped. Pacovský

Po

27.

 

Ut

28.

Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 13:00 H21 – zodp. Sláviková, Spišáková

Interné prehrávky  – operné herectvo / 17:00 H1 – zodp. Šubert

St.

29.

SZUŠ  Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 12:30  HS 1 – zodp. Sláviková

Št

30.

II. Interné prehrávky odboru TANEC/ 13:15 VBS – zúčastnia sa všetci žiaci a pedagógovia  odboru Tanec

SZUŠ IV. Interný koncert / 17:00 koncertná sála školy – zodp. Kristiník

Pi

31.

Vydávanie polročných vysvedčení / 10:00  zodp. triedni pedagógovia