MESAČNÝ  PLÁN – Január 2013

Ut

1.

Vianočné prázdniny

St

2.

Vianočné prázdniny

Št

3.

Vianočné prázdniny

Pi

4.

Vianočné prázdniny

So

5.

 

Ne

6.

 

Po

7.

Vianočné prázdniny

Ut

8.

Vyučovanie podľa platného rozvrhu

St

9.

 

Št

10.

 

Pi

11.

 

So

12.

 

Ne

13.

 

Po

14.

 

Ut

15.

 

St

16.

Komisionálne skúšky :

III.B JPO/PAN  10:30 Š1 – skúšobná komisia: Musil, Hlavatý, Ryníková

IV., VI. roč. KTA od 13:15 Š2 – skúšobná komisia: Skybová, Šimčáková, Plíhalová

20 rokov slovenskej známkovej tvorby – 15:00 OC Mlyny/ program: H. Šabová VI.r. HDU – zodp. Hittnerová, Dúcky

Novoročný koncert / 17:00 Synagóga – účinkujú študenti odboru Hudba a Spev - zodp. Pacovský

Št

17.

Porada UR / 9:30

Komisionálne skúšky :

HKP – prehrávky 10:00 H1, skúšky 11:00 H18 – skúšobná komisia: všetci ped. HKP

ZBS 14:50 H1 – skúšobná komisia: Plšeková, Sláviková, Pacovský

Pi

18.

 

So

19.

 

Ne

20.

 

Po

21.

 

Ut

22.

Komisionálne skúšky :

I.B TAN 8:00 P - skúšobná komisia: Hlavatý, Plajdičko, Matuščin

Hra na bicích nástrojoch KOH,HZL 9:45 P – skúšobná komisia: Gergely, Madari, Obola

I.- V. roč. SPO/ SZL 10:30 H1 – skúšobná komisia: Šubert, Pacovská, Záhumenská

I.- V. roč. POV 14:50 P –skúšobná látka: Madariová, Plajdičko, Záhumenská

I.,II.,III.B    SPN 13:00 H1 – skúšobná komisia: všetci ped. SPN

II.-III.A  CHTA 18:00 VBS – skúšobná komisia: Jurík, Skybová, Šimčáková

St

23.

Komisionálne skúšky :

Hra na dychových nástrojoch HZL,KOH 8:30 H1 – skúšobná komisia: Smolinský, Obola, Madari

I.B JPO 8:30 Š1 – skúšobná komisia: Musil, Hlavatý, Matuščin

I.B HET/JAR 9:00 Š1 -  skúšobná komisia: Musil, Matuščin,Oravec, Fratrič

III.A MTA 10:15 VBS -  skúšobná komisia: Vlniešková, Stašková, Hajsterová

II.- IV. roč. TSP od 11:00 VBS – skúšobná komisia: Skybová, Šimčáková, Plíhalová

Hra na gitare KOH,HZL  11.30 H1 – skúšobná komisia: Ondrejčák, Ralík,Madari

II.B HET/JAR  11:30 Š1-  skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Oravec, Fratrič

II.B UPR 14:00 Š1 - skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec

Hra na husliach, kontrabase KOH,HZL  14:00 H1 – skúšobná komisia: Madari, Prievozník, Ondrejčák

I.A MTA  14:50 VBS – skúšobná komisia: Vlniešková, Stašková, Hajsterová

IV.B UPR 15:00 Š1 - skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec

III.B    UPR /JAR    16:00 Š1 - skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec

IV.B TAN ( MTA) 16:25  VBS – skúšobná komisia: Stašková, Šimuneková, Plajdičko

V.-VI. HET 17:00 Š1 -  skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec

II.B TAN 18:00 P – skúšobná komisia: Stašková, Plajdičko, Matuščin

Št

24.

Komisionálne skúšky :

II.B JPO 8:30 Š1 – skúšobná komisia: Musil, Hlavatý, Matuščin

II.A ĽTA 9:45 VBS – skúšobná komisia: Krausová, Šimuneková, Skybová

Hra na klavíri KOH,HZL,PRX 10:00 H1 – skúšobná komisia: Pacovský, Sláviková, Gončarová

IV.B. HET,PAN 10:00 Š1 - skúšobná komisia: Musil, Matuščin,Oravec

III.A  ĽTA 11:30 VBS – skúšobná komisia: Krausová, Šimuneková, Skybová

IV.B, V. VI. roč. SPN 13:00 H1 – skúšobná komisia: všetci ped. SPN

IV.A ĽTA 14:50 VBS – skúšobná komisia: Krausová, Šimuneková, Skybová

V. -VI. roč. TAN 16:25 VBS – skúšobná komisia: Stašková, Šimuneková, Plajdičko

Miki Skuta – klavírny recitál /18:00 koncertná sála školy

Pi

25.

Komisionálne skúšky :

I.A ĽTA 8:00 VBS – skúšobná komisia: Krausová, Šimuneková, Skybová

II.A MTA  9:45 VBS – skúšobná komisia: Vlniešková, Stašková, Hajsterová

IV.B. HET,PAN 10:00 Š1 - skúšobná komisia: Musil, Matuščin,Oravec 

V.-VI. ĽTA  11:30 VBS – skúšobná komisia: Krausová, Šimuneková, Skybová

V.-VI. MTA  13:15 VBS – skúšobná komisia: Vlniešková, Stašková, Hajsterová

IV.B TAN ( ĽTA) 12:30 Š2 - skúšobná komisia: Šimuneková, Madariová, Plajdičko

III.B TAN 13:15 Š2 – skúšobná komisia: Šimuneková, Madariová, Plajdičko

So

26.

Školský ples - Ivanka pri Nitre 18:30 /zúčastnia sa študenti odboru Tanec – zodp. Madariová, Plíhalová, Šimčáková

Ne

27.

 

Po

28.

IV. B UPR/ 9:00 Š1 - skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec

III.B    HET/ UPR /JAR    10:00 Š1 - skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec

SZUŠ pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok / 14:00 H21 – zodp. Sláviková

Ut

29.

SK - Pedagogická rada s klasifikáciou za I. polrok/ 13:00 H21 – zodp. Gubišová

SZUŠ III. interný koncert / 17:00 koncertná sála školy – zodp. Spišáková

St

30.

 

Št

31.