Tanec

kód odboru: 82 27 7 00 / Od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom:  82 27 Q

Forma prijímacích skúšok, jej obsah a rozsah:

Praktické skúšky:
V prvej časti prijímacích skúšok sa posúdia proporcionalita postavy, celkový estetický vzhľad, fyzické dispozície pre tanec, flexibilita kĺbov a chrbtice, pružnosť svalov a šliach, rozsah.

V druhej časti sa overí rytmické cítenie uchádzača formou rytmických cvičení.

V tretej časti sleduje komisia tanečnú pamäť a pohybovú úroveň v jednotlivých technikách /klasickom, modernom, ľudovom tanci/.

V poslednej štvrtej časti sa hodnotí prirodzená muzikalita a schopnosť vyjadriť sa tanečnou improvizáciou a zaujať pripravenou choreografiou (1-3 min. ukážka).

Teoretické písomné skúšky:
Test špeciálnych odborných vedomostí. Uchádzač v teste prezentuje svoje vedomosti v oblasti hudby a tanca a všeobecný prehľad v oblasti umenia a kultúry.

>>> Vzorový test 1 si môžete pozrieť tu ... 
>>> Vzorový test 2 si môžete pozrieť tu ... 

Psychologický test (formou ústneho pohovoru) - zameraný na zistenie predpokladov úspešnosti zvládnutia štúdia na strednej škole.

POZOR: Podmienkou účasti na talentových skúškach je písomné stanovisko lekára, ortopéda s popisom stavu chrbtice, bedrových kĺbov a chodidiel, ako aj správa obvodného lekára o celkovom zdravotnom stave žiaka z hľadiska jeho možnej profesie výkonného tanečníka.

Upozorňujeme, že skúšku je možné vykonať len v mäkkých cvičkách, priliehavom cvičebnom úbore s nezakrytými nohami a s vlasmi napevno zviazanými do uzla.

SZUŠ Heleny Madariovej

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

>> zobraziť všetky kontakty