Hra na akordeóne

kód odboru: 8229 Q 07

Stupnice:
všetky dur a mol stupnice I. radu + akordy

Etudy:
2 etudy rôzneho charakteru

Prednes:
1 polyfónna skladba
1 klasická sonatína
2 prednesy rôzneho charakteru

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na klavíri

kód odboru: 82 29 Q 03

Stupnice:
Durové a molové stupnice, v oktávach, terciách, decimách, sextách Durové a molové akordy + rozklady akordov a obratov, utvoriť dominantný septakord, v molových stupniciach zmenšený septakord.

Etudy:
2 etudy riešiace rôznu technickú problematiku.
J. S. Bach - 1 dvojhlasná, alebo trojhlasná invencie.
Rýchla časť sonáty od autorov klasicizmu.

Prednes:
2 prednesové skladby rôzneho štýlového obdobia.

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na organe

kód odboru: 8229 Q 04

Praktická časť:
3 pedálové stupnice, rozklad kvintakordu a dominantného septakordu
2 skladby z Organovej školy ( E. Dzemjanová ) - manualiter
2 skladby z Organovej školy ( E. Dzemjanová ) - manuál a pedál 

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na pozaune

kód odboru: 82 29 Q 05

Stupnice:
dur, mol do 3 predznamenaní, tenuto, legato, staccato cez 2 oktávy, tónický kvintakord

Etudy:
povinná Jaroslav Ušák: Škola hry pre trombón 1. diel č. 88 + 2 ľubovoľné

Prednes:
ľubovoľný

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na saxofóne

kód odboru: 82 29 Q 05

Stupnice:
Dur a mol do 4 b a 4 krížikov + kvintakord, dominantný septakord, zmenšený septakord v celom rozsahu nástroja

Etudy:
Dve etudy rôzneho charakteru Hejda, Gollwell, Klosé prípadne iná škola - z toho 1 pomalú

Prednes:
ľubovoľný prednes so sprievodom klavíra

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na trúbke

kód odboru: 82 29 Q 05

Stupnice:
Dur, mol, do 3# a 3b, tonický kvintakord rozložený a obraty - tenuto a legáto, povinná stupnica C dur, dve oktávy

Etudy:
J. Kolář I. zošit, etuda č. 105 (v prvom takte oktávová synkopa), ďalšie 2 ľubovoľné etudy

Prednes:
ľubovolná skladba s doprovodom klavíra

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na klarinete

kód odboru: 82 29 Q 05

Stupnice:
všetky mol a dur stupnice + kvintakordy + dominantné a zmenšené septakordy

Etudy:
tri etudy (Demitz, Müller), Demitz str. 36 č. 16 - povinná, 1 pomalá z uvedených: Demitz str. 11 č.3, alebo str. 12 č.5, alebo str. 13 č. 2, alebo Müller č. 1 Tretia etuda ľubovoľná

Prednes:
jeden prednes (Fibich - Selanka) (Wagner - Adagio) (al. Tuček, Kramář, Stamitz)

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na flaute

kód odboru: 82 29 Q 05

Stupnice:
Dur # b T D legato, tenuto akordy: veľké rozklady + obraty po 4 C dur cez 3 oktávy mol # b harmonické, melodické, legato, tenuto, akordy: veľké rozklady + obraty po 4 c mol cez 3 oktávy

Etudy:
3 etudy rôznej technickej problematiky a rôzneho charakteru

Prednes:
odporúčaná skladba: W. A. Mozart: Andante C dur + 1 prednesová skladba podľa vlastného výberu

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na tube

kód odboru: 82 29 Q 05

Stupnice:
všetky dur a mol stupnice do 4 krížikov a 4 béčok + akordy v rozkladoch v tenute a legate
stupnice hrať minimálne vo štvrťových hodnotách a spamäti

Etudy:
2 etudy rôzneho charakteru zo škôl ( V. Hoza, I.Kopáčik, alebo  J. Michálek )

Prednes:
1 prednes ľubovoľného charakteru

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na bicích nástrojoch

kód odboru: 82 29 Q 05

malý bubon:
rytmické stupnice Tremolo p - mf - f - mf - p
1 povinná etuda: Tuzar č. 22
1 etuda - vlastný výber

xylofón:
1 stupnica dur, mol, rozložený kvintakord + obraty vlastný výber
1 etuda - vlastný výber
1 prednes - vlastný výber

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na gitare

kód odboru: 82 29 Q 06

Stupnice:
všetky stupnice do 1. oktávy + 1 kadencia

Etudy:
3 rôzne etudy (napr. Carulli, Carcassi, Giuliani)

Prednes:
3 malé prednesové skladby rôzneho štýlu

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na kontrabase

kód odboru: 82 29 Q 06

Stupnice:
tri stupnice dur a paralelné mol (melodická, harmonická) najviac do rozsahu III. polohy (po tón D na G strune)

Etudy:
dve etudy z dostupnej ľubovoľnej školy do uvedenej polohy - musia polohu dosiahnuť (čiže rozsah po tón D na G strune)

Prednes:
dve krátke skladbičky podľa ľubovoľného výberu so sprievodom klavíra

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na violončele

kód odboru: 82 29 Q 06

Stupnice:
všetky dvojoktávové dur a mol stupnice + akordy

Etudy:
Dotzauer: 14, 17, 20 (rev. Klingenberg), alebo Filipovič

Prednes:
prednesová skladba primeranej technickej náročnosti

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Hra na viole

kód odboru: 82 29 Q 06

Ak adept hrá program talentovej skúšky na husliach, sú podmienky zhodné s podmienkami skúšky hra na husliach.
Ak hrá na viole, môže Kreutzerové etudy nahradiť violovými etudami podobnej problematiky.

+ Test z hudobnej náuky

 

Hra na husliach

kód odboru: 82 29 Q 06

Stupnice:
2 trojoktávové durové stupnice s dvojhmatmi
2 trojoktávové molové stupnice jednohlasé

Etudy:
Mazas op. 36 výber
jedna ľubovoľná etuda

Prednes:
1 časť koncertu

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

Skladba

kód odboru: 8229 Q 01

1. Skúška zameraná na zistenie miery vrodenej a získanej hudobnosti a špeciálnych hudobno - analytických schopností v oblasti intonácie, harmónie a rytmu. Zistenie miery rozvinutia schopnosti rozlišovať a zaznamenávať rôzne hudobné štruktúry ako napr. intervaly, akordy a súzvuky tónov, ako aj úroveň vyspelosti pri reprodukcii a zázname rozmanitých rytmických útvarov.

2. Predloženie vlastných skladieb pre klavír; prípadne pre iný hudobný nástroj; pre sólový nástroj alebo sólový hlas so sprievodom akordického nástroja; prípadne pre iné inštrumentálne zoskupenie. Harmonická úprava ľudovej piesne alebo improvizácia na jej tému (variácie, príp. iné) na klavíri. Hra na klavíri na úrovni vyspelého študenta 5. ročníka I. cyklu ZUŠ (skúšobná látka: 2 skladby rôznych štýlových období).

+ Test z hudobnej náuky (>> Vzorový test nájdete tu...)

 

SZUŠ Heleny Madariovej

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

>> zobraziť všetky kontakty