Pedagógovia školy

Vedenie školy
MenoFunkciaKontakt
Mgr. Helena Madariová riaditeľka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Lenka Kratochvílová zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr.art. Alena Sláviková zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Diana Miklášová manažérka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
vedenie školy

Umelecká rada

 odbor : Tanec

 PhDr. Mgr. art. Matúš Ivan 

 odbor : Hudobno – dramatické umenie

 Mgr. art. Dušan Musil, PhD.
 Mgr. Jana Maľová

 odbor: Hudba

 Mgr. art. Alena Sláviková

odbor: Spev

 Mgr. art. Aleš Janiga

 

Odbor: Tanec                 

vedenie PK: 

Mgr. art. Ivana Skybová
Klasický tanec, Teória a metodika tanca, Javiskový pohyb

členovia:         

Mgr. Helena Madariová        
Vyučovacia prax

Mgr. art. Ivana Skybová
Klasický tanec, Teória a metodika tanca, Javiskový pohyb

Mgr.art. Ivana Strihová              
Klasický tanec, Umelecká prax KTA

Mgr.art. Agáta Krausová, ArtD.
ľudový tanec, Umelecká prax ĽTA

Mgr.art. Ing. Slavomír Ondejka
ľudový tanec, Umelecká prax ĽTA                              

Mgr. art. Martin Borko            
Charakterový tanec

Bc. Veronika Dragonidesová
Klasický tanec, Umelecká prax KTA, Tanec s partnerom, Didaktika tanca, Rozbor umeleckých diel

Mgr. art. Zuzana Krausová
Dejiny tanca a baletu, Moderný tanec, Rozbor umeleckých diel

Mgr .art. Zuzana Hubinská    
Klasický tanec, Moderný tanec

PhDr. Dana Brázdilová, PhD.
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu

               

Odbor: Hudobno-dramatické umenie

vedenie PK:    

Mgr. art. Dušan Musil, PhD.
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Pantomíma, Umelecká prax verejná, Interpretačný seminár, Práca s kamerou a mikrofónom, Moderovanie

členovia:         

Mgr. art. Branislav Matuščin
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

Mgr. art. Martin Fratrič        
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru  štúdia, Umelecká prax interná, Javisková reč               

Mgr. art. Peter Oszlík           
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru  štúdia, Umelecká prax interná

Bc. Alena Pajtinková            
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Umelecký prednes

Mgr. art. Daniela Pribullová
Umelecký prednes               

Mgr. Marián Hlavatý, PhD.    
Hlavný odbor štúdia Tanec, Javiskový pohyb, Metodika hlavného odboru štúdia, Didaktika hlavného odboru štúdia, Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Mgr. Peter Oravec, PhD.     
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax verejná, Dejiny divadla, Rozbor drámy, Estetika dramatického umenia        

Mgr. Viktória Nagyová PhD. 
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. art. Augustín Gráf         
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Jarmila Hittnerová - Frličková     
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. Maľová Jana                      
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. Milena Majerová                
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. Miroslav Šufliarsky Dis. art. 
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Bc. Klaudia Vašinová                  
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón  

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.      
Zborový spev     

Mgr. Anna Kňažíková, PhD.       
Fyziológia a hygiena hlasového aparátu       

Mgr. art. Zuzana Krausová          
Hlavný odbor štúdia Tanec

Mgr. Marián Kubicskó
Informatika v umení

Martin Štourač, Dis. art.
Informatika v umení      

 

Odbor: Hudba                                    

vedenie PK:    

Mgr. art. Alena Sláviková    
Komorná hra, Korepetície odbor Hudba

členovia:

Mgr. art.  Milan Pacovský      
Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Hra notového zápisu bez prípravy, Korepetície a štúdium repertoáru odbor Spev

Mgr. art. Jozef Sivák            
Hlavný odbor štúdia Hra na gitare, Pedagogika hlavného  odboru štúdia, Hra notového zápisu bez prípravy, Umelecká prax interná a verejná, Súborová a komorná hra

Mgr. art. Juraj Madari            
Hlavný odbor štúdia Hra na husliach, hra na viole, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Hra notového zápisu bez prípravy, Orchester, Komorná hra – sláčikové nástroje, Súborová hra, Umelecká prax interná a verejná

Mgr. art. Samuel Mikláš      
Hlavný odbor štúdia Hra na husliach, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Umelecká prax interná

Mgr. art. Katarína Madariová
Hlavný odbor štúdia Hra na violončele, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná

Mgr. art. Ján Prievozník        
Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Súborová hra, Metodika  hlavného odboru štúdia – sláčikové nástroje, Didaktika hlavného odboru štúdia – sláčikové nástroje, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel

Juraj Gergely                  
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch, Pedagogika hlavného odboru  štúdia, Fyziológia a hygiena  hracieho aparátu, Umelecká prax interná a verejná, Súborová hra, Metodika  hlavného odboru štúdia – hra na bicích nástrojoch, Didaktika hlavného odboru štúdia – hra na bicích nástrojoch, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel                                  

Mgr. Tomáš Obola          
Hlavný odbor štúdia Hra na pozaune, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Hra notového zápisu bez prípravy, Umelecká prax verejná

Mgr. art. Andrej Smolinský 
Hlavný odbor štúdia Hra na tube, Hra na trúbke, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Komorná hra – dychové nástroje, Hra notového zápisu bez prípravy, Metodika hlavného odboru štúdia – dychové nástroje, Didaktika hlavného odboru štúdia - dychové nástroje, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Interpretačný seminár, Rozbor umeleckých diel 

Bc. Aleš Kristiník          
Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Výroba a úprava plátkov a strojčekov, Umelecká prax interná

Mgr. art. Barbora Kolářová 
Hlavný odbor štúdia Hra na flaute, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Umelecká prax interná 

Bc. Mária Poláčeková    
Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Príbuzný nástroj, Umelecká prax interná  a verejná, Komorná hra, Metodika  hlavného odboru štúdia – akordeón, Didaktika hlavného odboru štúdia – akordeón, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel 

Mgr. art. Matej Sloboda       
Hlavný odbor štúdia Dirigovanie, Inštrumentácia a aranžovanie skladieb, Dirigentská prax

Bc. Marko Vlasák                 
Hlavný odbor štúdia Skladba, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Inštrumentácia a aranžovanie skladieb, Umelecká prax interná a verejná, Dirigovanie, Hra z partitúr a klavírnych výťahov  

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.
Hlavný odbor štúdia Hra na organe, Improvizácia a hra generálbasu, Metodika  hlavného odboru štúdia – hra na organe, Didaktika hlavného odboru štúdia – hra na organe, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia – hra na organe, Rozbor umeleckých diel, Prax v organovom sprievode, Zborový spev

Mgr. art. Katarína Spišáková
Metodika  hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Didaktika hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Interpretačný seminár, Rozbor umeleckých diel

                        

Odbor: Spev                                   

vedenie PK:    

Mgr. art. Aleš Janiga          
Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Metodika hlavného odboru štúdia - spev, Didaktika hlavného odboru štúdia - spev, Interpretačný seminár, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel, Spev notového zápisu bez prípravy, Ansámblový spev

členovia:

Mgr. art. Alena Kropáčková
Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná  a verejná

Mgr. Miroslav Šufliarsky      
Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Základy herectva, Operné herectvo

Bc. Klaudia Vašinová 
Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná

Bc. Veronika Dragonidesová
Pohybová výchova – odbor Spev 

 

Hudobno-teoretické predmety odborov: Hudba, Spev, HDU, Tanec                        

vedenie PK:   

Mgr. Anna Kňažíková, PhD.
Sluchová analýza, Dejiny hudby, Náuka o hudbe, Estetika, Estetika hudobného umenia, Estetický seminár, Interpretačný seminár, Pedagogický seminár 

členovia:  

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.
Sluchová analýza        

Mgr. art. Libor Babuljak
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch, Náuka o kontrapunkte, Náuka o harmónii, Náuka o hudobných formách, Hudobno-teoretická analýza skladieb                   

Bc. Michal Mikuláš
Dejiny hudby, Seminár z dejín hudby

PhDr. Lenka Kratochvílová
Diplomový seminár                  

                                             

Všeobecno-vzdelávacie predmety  odborov: Hudba, Spev, HDU, Tanec

vedenie PK:  

Mgr. Marián Kubicskó
Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Náuka o spoločnosti, Etická výchova, Informatika, Informatika v umení, Telesná výchova                                                        

členovia: 

Mgr. Lenka Gubišová     
Slovenský jazyk a literatúra, Výchovný poradca

Mgr. Barbora Halmešová         
Anglický jazyk

Mgr. Bibiána Bacskorová        
Anglický jazyk

Mgr. Adriana Hubáčková         
Francúzsky jazyk

Mgr. Mariana Okenková            
Nemecký jazyk            

Mgr. Peter Švec                      
Taliansky jazyk

PhDr. Lenka Kratochvílová       
Pedagogika, Psychológia

Mgr. Tomáš Gerboc                   
Náboženská výchova

PaedDr. Ľubomíra Földesiová   
Elementárna finančná matematika

 

Sekcia klavírnej spolupráce

vedenie PK:    

Mgr. art. Alena Sláviková
korepetície Hra na pozaune, Hra na tube, Hra na flaute, Hra na bicích nástrojoch, Hra na klavíri – obligátny klavír

členovia:   

Mgr. art. Milan Pacovský
korepetície a štúdium repertoáru Spev

Mgr. art. Jana Hluchá
korepetície Hra na husliach, HDU - spev  

Mgr. art. Marek Štrbák
korepetície HDU - spev                

Mgr. art. Jozef Kisjakab
korepetície Tanec, Spev, HDU spev, Hudba - Dirigovanie

Mgr. art. Magdaléna Pažitná
korepetícia Spev, Hra na saxofóne, Hra na kontrabase

Mgr. Tomáš Dúcky
HDU - spev

Mgr. Michal Halčin
korepetície HDU - spev 

Mária Wiesnerová
korepetície HDU - spev

Mgr. Richard Šarvaic
korepetície Tanec, Spev

Mgr. art. Martin Chovanec
korepetície Tanec

Filip Fejtl
korepetície Tanec 

Roman Solčanský
korepetície Tanec

Mgr. Irina Gončarová 
Hra na klavíri – obligátny klavír                

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Hra na klavíri – obligátny klavír                 

Mgr. art. Katarína Spišáková
Hra na klavíri – obligátny klavír   

Mgr. Anna Kňažíková
Hra na klavíri – obligátny klavír      

 

     

V Nitre 4. septembra 2017

Spracovala: Mgr. art. A. Sláviková /zástupca riaditeľa Súkromného konzervatória v Nitre/

SZUŠ Heleny Madariovej

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

>> zobraziť všetky kontakty

Z návštevnej knihy

Philip Stones
PONUKA PÔŽIČKY !!! NAINŠTALOVAŤ TERAZ Potrebujete finančnú pomoc? ponúkame všetky formy ...