Pedagógovia školy

Vedenie školy
MenoFunkciaKontakt
Mgr. Helena Madariová riaditeľka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Lenka Kratochvílová zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr.art. Alena Sláviková zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Diana Miklášová manažérka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
vedenie školy

Umelecká rada

 odbor : Tanec

 Mgr.art. Ivana Skybová 

 odbor : Hudobno – dramatické umenie

 Mgr. art. Dušan Musil, PhD.
 Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.

 odbor: Hudba

 Mgr. art. Alena Sláviková

odbor: Spev

 Mgr. art. Aleš Janiga

   

PEDAGÓGOVIA

 

Odbor: Tanec

vedenie PK: 

Mgr. art. Ivana Skybová              
Klasický tanec, Teória a metodika tanca, Javiskový pohyb

členovia:    

Mgr. art. Agáta Krausová ArtD.     
Ľudový tanec

Mgr. art. Miroslalava Stašková ArtD.
Moderný tanec

MgA. Veronika Dragonidesová       
Klasický tanec, Umelecká prax KTA, Didaktika tanca, Rozbor umeleckých diel, Metodika tanca, Pedagogický seminár, Tanec s partnerom                               

Mgr. art. Zuzana Krausová            
Dejiny tanca a baletu, Moderný tanec, Umelecká prax MTA, Súbor

Mgr. art. Slavomír Ondejka      
Ľudový tanec, Umelecká prax ĽTA

Mgr. art. Ivana Strihová               
Klasický tanec, Umelecká prax KTA, Teória a metodika tanca  

PhDr. Dana Brázdilová, PhD.        
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu

                       

Odbor: Hudobno-dramatické umenie

vedenie PK:    

Mgr. art. Dušan Musil, PhD.
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru štúdia,  Pantomíma, Moderovanie

členovia:        

Mgr. art. Branislav Matuščin
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Umelecká prax interná, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Práca s kamerou a mikrofónom, Interpretačný seminár, Estetika dramatického umenia          

Mgr. art. Martin Fratrič        
Javisková reč               

Mgr. art. Peter Oszlík           
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax verejna

Mgr. art. Ivana Beňušíková    
Umelecký prednes

Mgr. Marián Hlavatý, PhD.     
Hlavný odbor štúdia Tanec, Javiskový pohyb, Metodika hlavného odboru štúdia, Didaktika hlavného odboru štúdia, Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

Mgr. Peter Oravec, PhD.       
Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Dejiny divadla, Rozbor drámy

vedenie PK Spev neoperné zameranie:     

 

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

členovia:

Mgr. Viktória Nagyová PhD.  
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. art. Augustín Gráf        
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. Mária Lechmanová       
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. Milena Majerová          
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. Miroslav Šufliarsky Dis. art. 
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. art. Klaudia Vašinová      
Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

Mgr. Anna Kňažíková, PhD.    
Zborový spev, Fyziológia a hygiena hlasového aparátu       

Mgr. art. Zuzana Krausová     
Hlavný odbor štúdia Tanec

MgA. Veronika Dragonidesová
Hlavný odbor štúdia Tanec

Mgr. art. Marko Vlasák          
Informatika v umení      

      

Odbor: Hudba

vedenie PK: 

Mgr. art. Alena Sláviková     
Komorná hra, Korepetície odbor Hudba

členovia:

Mgr. art.  Milan Pacovský      
Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Hra notového zápisu bez prípravy, Korepetície a štúdium repertoáru odbor Spev

Mgr. art. Jozef Sivák            
Hlavný odbor štúdia Hra na gitare, Pedagogika hlavného  odboru štúdia, Hra notového zápisu bez prípravy, Umelecká prax interná a verejná, Súborová a komorná hra

MgA. Juraj Madari             
Hlavný odbor štúdia Hra na husliach, hra na viole, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Hra notového zápisu bez prípravy, Orchester, Komorná hra – sláčikové nástroje, Súborová hra, Umelecká prax interná a verejná

Mgr. art. Samuel Mikláš      
Hlavný odbor štúdia Hra na husliach, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Umelecká prax interná

MgA. Katarína Madariová   
Hlavný odbor štúdia Hra na violončele, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. art. Ján Prievozník     
Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Súborová hra, Metodika  hlavného odboru štúdia – sláčikové nástroje, Didaktika hlavného odboru štúdia – sláčikové nástroje, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel

Juraj Gergely
Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch, Pedagogika hlavného odboru, Fyziológia a hygiena  hracieho aparátu, Umelecká prax interná a verejná, Súborová hra, Metodika  hlavného odboru štúdia – hra na bicích nástrojoch, Didaktika hlavného odboru štúdia – hra na bicích nástrojoch, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel                                  

Mgr. art. Andrej Smolinský 
Hlavný odbor štúdia Hra na tube, Hra na trúbke, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Komorná hra – dychové nástroje, Hra notového zápisu bez prípravy, Metodika hlavného odboru štúdia – dychové nástroje, Didaktika hlavného odboru štúdia  - dychové nástroje, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Interpretačný seminár, Rozbor umeleckých diel 

Bc. Aleš Kristiník     
Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne, Hra na klarinete, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Výroba a úprava plátkov a strojčekov, Umelecká prax interná, verejná

Mgr. art. Barbora Kolářová 
Hlavný odbor štúdia Hra na flaute, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, verejná 

Mgr .art. Martin Chovanec    
Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

Mgr. art. Martina Sanitrárová   
Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná

Mgr. art. Marko Vlasák          
Hra v symfonickom orchestri,  Dirigovanie, Informatika v umení

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.
Hlavný odbor štúdia Hra na organe, Improvizácia a hra generálbasu, Prax v organovom sprievode, Fyziológia hracieho aparátu, Umelecká prax interná

Mgr. art. Katarína Spišáková
Metodika  hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Didaktika hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Rozbor umeleckých diel

Mgr. Anna Kňažíková, PhD.
Zborový spev

                      

Odbor: Spev

vedenie PK:   

Mgr. art. Aleš Janiga        
Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Metodika hlavného odboru štúdia - spev, Didaktika hlavného odboru štúdia – spev, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel, Ansámblový spev

členovia:

Mgr. art. Alena Kropáčková
Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná  a verejná

Mgr. Miroslav Šufliarsky Dis.art.
Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Základy herectva, Operné herectvo

Mgr. art.  Klaudia Vašinová 
Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná 

Mgr. Anna Kňažíková, PhD. 
Spev notového zápisu bez prípravy

MgA. Veronika Dragonidesová
Pohybová výchova – odbor Spev

 

Hudobno-teoretické predmety  odborov: Hudba, Spev, Tanec, HDU

vedenie PK:   

Mgr. Anna Kňažíková, PhD.
Sluchová analýza, Dejiny hudby, Náuka o hudbe, Náuka o harmónii, Náuka o hudobných formách, Estetický seminár, Pedagogický seminár 

členovia: 

Mgr. Mgr. art. Mária Magyarová Plšeková, PhD.
Sluchová analýza, Komorná hra, Hra notového zápisu bez prípravy        

Mgr. art. Libor Babuljak
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch, Náuka o kontrapunkte, Náuka o harmónii, Hudobno-teoretická analýza skladieb, Estetika hudobného umenia , Náuka o hudbe                      

Mgr. art.  Michal Mikuláš
Dejiny hudby, Náuka o hudbe, Seminár z dejín hudby, Interpretačný seminár

                                   

Všeobecno-vzdelávacie predmety  odborov: Hudba, Spev, Tanec, HDU

vedenie PK: 

Mgr. Marián Kubicskó
Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Informatika, Telesná výchova                                                        

členovia: 

Mgr. Lenka Gubišová               
Slovenský jazyk a literatúra, Náuka o spoločnosti, Etická výchova, Výchovný poradca

Mgr. Barbora Halmešová         
Anglický jazyk

Mgr. Bibiána Bacskorová         
Anglický jazyk

Mgr. Lenka Vaškovičová          
Francúzsky jazyk

Mgr. Mariana Okenková           
Nemecký jazyk            

Mgr. Peter Švec                      
Taliansky jazyk

PhDr. Lenka Kratochvílová       
Pedagogika, Psychológia, Diplomový seminár

Mgr. Matej  Reiner                   
Náboženská výchova

PaedDr. Ľubomíra Földesiová   
Elementárna finančná matematika

 

Sekcia klavírnej spolupráce

vedenie PK:    

Mgr. art. Alena Sláviková
korepetície Hra na tube, Hra na flaute, Hra na bicích nástrojoch, Hra na klavíri – obligátny klavír

členovia:   

Mgr. art. Milan Pacovský
korepetície a štúdium repertoáru Spev

Mgr. art. Marek Štrbák
korepetície HDU - spev                

Mgr. art. Ladislav Kisjakab
korepetície Tanec, Spev, HDU –spev, Hudba- Dirigovanie

Mgr. art. Magdaléna Pažitná
korepetícia Spev, Hra na saxofóne, Hra na kontrabase

Mgr. Marek Kutnár
korepetície HDU -spev

Mgr. Michal Halčin
korepetície HDU- spev 

Mgr. art. Martin Chovanec
korepetície Tanec

Bc. Filip Fejtl
korepetície Tanec, korepetície Hra na husliach

Mgr. Irina Gončarová 
Hra na klavíri – obligátny klavír                

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Hra na klavíri – obligátny klavír                 

Mgr. art. Katarína Spišáková
Hra na klavíri – obligátny klavír   

Mgr. Anna Kňažíková
Hra na klavíri – obligátny klavír    

Mgr.art. Daniela Belancová
korepetície Tanec

Mgr.art. Jakub Novotník
korepetície Tanec, Hudba

Norbert Pompa Dis.art.
korepetície HDU - spev

 

     

V Nitre 2. septembra 2019

Spracovala: Mgr. art. A. Sláviková /zástupca riaditeľa Súkromného konzervatória v Nitre/

SZUŠ Heleny Madariovej

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

>> zobraziť všetky kontakty