Pedagógovia školy

Vedenie školy
MenoFunkciaKontakt
Mgr. Helena Madariová riaditeľka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Lenka Kratochvílová zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr.art. Alena Sláviková zástupkyňa riaditeľky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Diana Miklášová manažérka školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
vedenie školy

Umelecká rada

 odbor : Tanec

 Mgr.art. Ivana Skybová 

 odbor : Hudobno – dramatické umenie

 Mgr. art. Dušan Musil, PhD.
 Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.

 odbor: Hudba

 Mgr. art. Alena Sláviková

odbor: Spev

 Mgr. art. Aleš Janiga

 

      

Odbor: Tanec                 

vedenie PK: 

Mgr. art. Ivana Skybová               

Klasický tanec, Teória a metodika tanca, Javiskový pohyb

členovia:         

Mgr. art. Agáta Krausová ArtD.    

Ľudový tanec

 

Mgr. Helena Madariová                  

Vyučovacia prax

 

Mgr. art. Zuzana Hubinská             

Moderný tanec, Klasický tanec

 

Mgr. art. Martin Borko                  

Charakterový tanec, Tanec s partnerom

 

MgA. Veronika Dragonidesová       

Klasický tanec, Umelecká prax KTA, Didaktika tanca, Rozbor umeleckých diel, Metodika tanca, Pedagogický seminár                                

Mgr. art. Zuzana Krausová           

Dejiny tanca a baletu, Moderný tanec, Rozbor umeleckých diel

 

Mgr. art. Slavomír Ondejka          

Ľudový tanec, Umelecká prax ĽTA

 

Mgr. art. Ivana Strihová               

Klasický tanec 

 

PhDr. Dana Brázdilová, PhD.        

Fyziológia a hygiena pohybového aparátu

 

               

Odbor: Hudobno-dramatické umenie

vedenie PK:    

Mgr. art. Dušan Musil, PhD.

Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru štúdia,  Pantomíma, Umelecká prax verejná, Interpretačný seminár, Práca s kamerou a mikrofónom, Moderovanie

členovia:         

Mgr. art. Branislav Matuščin

Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru  štúdia, Umelecká prax interná, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

 

Mgr. art. Martin Fratrič         

Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Javisková reč               

 

Mgr. art. Peter Oszlík            

Hlavný odbor štúdia Herectvo, Pedagogika hlavného odboru  štúdia, Umelecká prax interná

 

Mgr. art. Ivana Beňušíková    

Umelecký prednes

 

Mgr. Marián Hlavatý, PhD.     

Hlavný odbor štúdia Tanec, Javiskový pohyb, Metodika hlavného odboru štúdia, Didaktika hlavného odboru štúdia, Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia

 

Mgr. Peter Oravec, PhD.       

Dejiny divadla, Rozbor drámy, Estetika dramatického umenia        

 

Mgr. Viktória Nagyová PhD.   

Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

 

Mgr. art. Augustín Gráf         

Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

 

Bc. Mária Lechmanová          

Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

 

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.

Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

 

Mgr. Milena Majerová                

Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

 

Mgr. Miroslav Šufliarsky Dis. art. 

Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón

 

Bc. Klaudia Vašinová             

Hlavný odbor štúdia Spev, Ansámblový spev, Šansón   

 

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.  

Zborový spev      

 

Mgr. Anna Kňažíková PhD.    

Fyziológia a hygiena hlasového aparátu        

 

Mgr. art. Zuzana Krausová     

Hlavný odbor štúdia Tanec

 

MgA. Veronika Dragonidesová

Hlavný odbor štúdia Tanec

 

Mgr. Marián Kubicskó

Informatika v umení   

 

 

Odbor: Hudba                                    

vedenie PK:    

Mgr. art. Alena Sláviková    
Komorná hra, Korepetície odbor Hudba

členovia:

Mgr. art.  Milan Pacovský      

Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Hra notového zápisu bez prípravy, Korepetície a štúdium repertoáru odbor Spev

 

Mgr. art. Jozef Sivák            

Hlavný odbor štúdia Hra na gitare, Pedagogika hlavného  odboru štúdia, Hra notového zápisu bez prípravy, Umelecká prax interná a verejná, Súborová a komorná hra

 

MgA. Juraj Madari      

Hlavný odbor štúdia Hra na husliach, hra na viole, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Hra notového zápisu bez prípravy, Orchester, Komorná hra – sláčikové nástroje, Súborová hra, Umelecká prax interná a verejná

 

Mgr. art. Samuel Mikláš      

Hlavný odbor štúdia Hra na husliach, Pedagogika hlavného  odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Umelecká prax interná

 

MgA. Katarína Madariová   

Hlavný odbor štúdia Hra na violončele, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

 

Mgr. art. Ján Prievozník     

Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Súborová hra, Metodika  hlavného odboru štúdia – sláčikové nástroje, Didaktika hlavného odboru štúdia – sláčikové nástroje, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel

 

Bc. Michal Mikuláš             

Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

 

Juraj Gergely                       

Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena  hracieho aparátu, Umelecká prax interná a verejná, Súborová hra, Metodika  hlavného odboru štúdia – hra na bicích nástrojoch, Didaktika hlavného odboru štúdia – hra na bicích nástrojoch, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel                                  

 

Mgr. art. Andrej Smolinský 

Hlavný odbor štúdia Hra na tube, Hra na trúbke, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná a verejná, Komorná hra – dychové nástroje, Hra notového zápisu bez prípravy, Metodika hlavného odboru štúdia – dychové nástroje, Didaktika hlavného odboru štúdia - dychové nástroje, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Interpretačný seminár, Rozbor umeleckých diel 

 

Bc. Aleš Kristiník             

Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne, Hra na klarinete, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu, Výroba a úprava plátkov a strojčekov, Umelecká prax interná, verejná

 

Mgr. art. Barbora Kolářová 

Hlavný odbor štúdia Hra na flaute, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, verejná  

 

Bc. Mária Poláčeková         

Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne, Pedagogika hlavného  odboru štúdia, Príbuzný nástroj, Umelecká prax interná  a verejná, Komorná hra, Metodika  hlavného odboru štúdia – akordeón, Didaktika hlavného odboru štúdia – akordeón, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel

 

Mgr .art. Martin Chovanec     

Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Fyziológia a hygiena hracieho aparátu

 

Bc. Marko Vlasák                 

Hlavný odbor štúdia Skladba, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Inštrumentácia a aranžovanie skladieb, Umelecká prax interná a verejná, Dirigovanie, Hra z partitúr a klavírnych výťahov , Informatika v umení

 

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.

Hlavný odbor štúdia Hra na organe, Improvizácia a hra generálbasu, Prax v organovom sprievode, Fyziológia hracieho aparátu, Umelecká prax interná

 

Mgr. art. Katarína Spišáková

Metodika hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Didaktika hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia – hra na klavíri, Rozbor umeleckých diel

 

Mgr. Anna Kňažíková, PhD.  

Zborový spev

                       

                        

Odbor: Spev                                   

vedenie PK:    

Mgr. art. Aleš Janiga        

Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Metodika hlavného odboru štúdia - spev, Didaktika hlavného odboru štúdia – spev, Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, Rozbor umeleckých diel, Spev notového zápisu bez prípravy, Ansámblový spev

členovia:

Mgr. art. Alena Kropáčková

Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná  a verejná

 

Mgr. Miroslav Šufliarsky Dis.art.

Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná, Základy herectva, Operné herectvo

 

Bc. Klaudia Vašinová 

Hlavný odbor štúdia Spev, Pedagogika hlavného odboru štúdia, Umelecká prax interná  

 

MgA. Veronika Dragonidesová

Pohybová výchova – odbor Spev

  

 

Hudobno-teoretické predmety odborov: Hudba, Spev, HDU, Tanec                        

vedenie PK:   

Mgr. Anna Kňažíková, PhD.

Sluchová analýza, Dejiny hudby, Náuka o hudbe, Náuka o harmónii, Estetický seminár, Pedagogický seminár  

členovia:  

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.

Sluchová analýza        

 

Mgr. art. Libor Babuljak

Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch, Náuka o kontrapunkte, Náuka o harmónii, Náuka o hudobných formách, Hudobno-teoretická analýza skladieb, Estetika hudobného umenia                        

 

Bc. Michal Mikuláš

Dejiny hudby, Seminár z dejín hudby, Interpretačný seminár

 

PhDr. Lenka Kratochvílová

Diplomový seminár                 

        

                                             

Všeobecno-vzdelávacie predmety  odborov: Hudba, Spev, HDU, Tanec

vedenie PK:  

 

Mgr. Marián Kubicskó

 

Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Náuka o spoločnosti, Etická výchova, Informatika, Informatika v umení, Telesná výchova                                                        

                                                      

členovia: 

Mgr. Lenka Gubišová                

Slovenský jazyk a literatúra, Výchovný poradca

 

Mgr. Barbora Halmešová          

Anglický jazyk

 

Mgr. Bibiána Bacskorová         

Anglický jazyk

 

Mgr. Lucia Osvaldová              

Francúzsky jazyk

 

Mgr. Mariana Okenková           

Nemecký jazyk            

 

Mgr. Peter Švec                      

Taliansky jazyk

 

PhDr. Lenka Kratochvílová      

Pedagogika, Psychológia, Diplomový seminár

 

Mgr. Tomáš Gerboc                  

Náboženská výchova

 

PaedDr. Ľubomíra Földesiová   

Elementárna finančná matematika

 

Sekcia klavírnej spolupráce

vedenie PK:    

Mgr. art. Alena Sláviková

korepetície Hra na trúbke, Hra na tube, Hra na flaute, Hra na bicích nástrojoch, Hra na klavíri – obligátny klavír

členovia:   

Mgr. art. Milan Pacovský

korepetície a štúdium repertoáru Spev

 

Mgr. art. Jana Hluchá

korepetície Hra na husliach, HDU - spev  

 

Mgr. art. Marek Štrbák

korepetície HDU - spev                

 

Mgr. art. Ladislav Kisjakab

korepetície Tanec, Spev, HDU – spev, Hudba- Dirigovanie

 

Mgr. art. Magdaléna Pažitná

korepetícia Spev, Hra na saxofóne, Hra na kontrabase

 

Mgr. Marek Kutnár

HDU – spev

 

Mgr. Michal Halčin

korepetície HDU - spev 

 

Mgr. Richard Šarvaic

korepetície Tanec, Spev

 

Mgr. art. Martin Chovanec

korepetície Tanec

 

Bc. Filip Fejtl

korepetície Tanec, Hra na klavíri – obligátny klavír 

 

Mgr. Irina Gončarová 

Hra na klavíri – obligátny klavír                 

 

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.

Hra na klavíri – obligátny klavír                 

 

Mgr. art. Katarína Spišáková

Hra na klavíri – obligátny klavír   

 

Mgr. Anna Kňažíková

Hra na klavíri – obligátny klavír      

 

     

V Nitre 4. septembra 2018

Spracovala: Mgr. art. A. Sláviková /zástupca riaditeľa Súkromného konzervatória v Nitre/

SZUŠ Heleny Madariovej

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

>> zobraziť všetky kontakty