Viac informácií o Súkromnom konzervatóriu v Nitre

História školy

tu sídli konzervatórium

Súkromné tanečné konzervatórium vzniklo v roku 2003. V roku 2005 bolo konzervatóriu schválené zaradenie odborov hudobno-dramatické umenie a spev a tiež zmena názvu školy na Súkromné konzervatórium. V roku 2006 bolo škole schválené zaradenie odborov hra na klavíri, hra na flaute, hoboji, klarinete, trúbke, lesnom rohu a bicích nástrojoch, hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare.

Vedenie školy

Zriaďovateľkou a riaditeľkou Súkromného konzervatória v Nitre je Mgr. Helena Madariová, zástupkyňami riaditeľky sú Mgr.art. Alena Sláviková a Mgr. Lenka Kratochvílová. Manažérkou školy je Ing. Diana Miklášová a manažérkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Mgr. Lenka Gubišová.

Forma a dĺžka štúdia

Štúdium na Súkromnom konzervatóriu v Nitre je určené talentovaným žiakom, ktorý ukončili deviaty ročník základnej školy. Štúdium je šesťročné denné. Štvrtý ročník končí maturitnou skúškou a štúdium pokračuje piatym a šiestym ročníkom, ktoré študent ukončí absolventskou skúškou a získava titul Dis.art.

poloha a vybavenie školy

Poloha a vybavenie školy

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Krčméryho 2 v Nitre v príjemnom prostredí parku a v Štúdiu 4D na Cabajskej 10 v Nitre v blízkosti internátu. Škola disponuje špeciálne upravenými modernými baletnými sálami a hudobnými triedami, teoretickými učebňami, hereckými študovňami, počítačovou učebňou a spoločenskými miestnosťami pre potreby študentov a pedagógov.

Ubytovanie

Ubytovanie študentov je zabezpečené v stredoškolskom internáte v blízkosti školy.

Služby, relax

Masáže, plaváreň, prístup na internet, bezplatná návšteva koncertov, tanečných a divadelných predstavení...

poloha a vybavenie školy

Poplatky

Príspevok na štúdium sa vypláca v mesačných splátkach 67 € na číslo účtu SK38 5600 0000 0008 5466 0002 /Prima banka/. Jednorazové zápisné predstavuje 67 € a vypláca sa pri nástupe do školy. Poplatok za prijímacie pohovory je 20 € a vypláca sa v hotovosti v deň prijímacích skúšok.

SZUŠ Heleny Madariovej

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

>> zobraziť všetky kontakty